ข้อมูลองค์กร

บริษัท เจ เอ โอ พรอสเพอร์ริตี้ จำกัด (“เจเอโอ”) จัดตั้งขึ้นในปี 2557 โดยสมาชิกของกลุ่มตระกูลเชาว์วิศิษฐ มีจุดประสงค์หลักเพื่อดำเนินการลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทรดดิ้ง ธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจบริการ โดยมี บริษัท เจเอโอ แมนเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท เจพีเจ แมนเนจเมนต์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ดำเนินธุรกิจในส่วนของอสังหาริมทรัพย์

ต่อมาในปี 2560 เจเอโอ ได้เริ่มดำเนินการธุรกิจนำเข้าและส่งออกสินค้า โดยขยายขอบเขตธุรกิจจากธุรกิจเทรดดิ้ง ไปสู่ธุรกิจแฟรนไชน์ร้านอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้าและประสิทธิผลในช่องทางการกระจายสินค้า รวมถึงกระจายความเสี่ยงของกิจการ

ปัจจุบันเจเอโอ ไม่เพียงแต่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่มและบริการในประเทศไทย แต่ยังเป็นบริษัทผู้ประกอบการขนาดเล็ก SME ที่ได้รับรางวัลจากกระทรวงพานิชในปี 2561 อีกด้วย โดยแบ่งธุรกิจออกเป็น 6 สายธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจแฟรนไชน์อาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจเทรดดิ้ง ธุรกิจฟู๊ดเซอร์วิส ธุรกิจบริการ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจเวชภัณฑ์.

(ข้อมูลอัพเดท ปี 2562)

2557

ก่อตั้งบริษัท เจ เอ โอ พรอสเพอร์ริตี้ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจ สำนักง านใหญ่ณ ถนนสุขุมวิม และจัดตั้ง เจ พี เจ แมนเนจเม้น จำกัด เพื่อดำเนินงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ เจ เอ โอ แแมนเนจเม้น จำกัด ดำเนินธุรกิจ บริหารสินทรัพย์

2558

ดำเนินธุรกิจ นำเข้าอาหารพรีเมี่ยมจากประเทศญี่ปุ่น ในการร่วมทุนบริษัท วะ เทียเตอร์

ลงทุนร่วมกับ บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จัดตั้ง บริษัท อิจิอิ จิโดริยะ จำกัด ดำเนินธุรกิจเทรดดิ้งสินค้าไก่ทั้งภายในประเทศและส่งออก

2559

ลงทุนร่วมกับบริษัท อามายะ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) เพื่อจัดตั้งบริษัท เจ เอ โอ อามายะ(ไทยแลนด์) ดำเนินธุระกิจ แฟรนไชน์ ไอศครีมเจลลาโต้

จัดตั้งบริษัท เค เอ็น เอส ทรานส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ขนส่งและจัดเก็บสินค้า

จัดตั้งบริษัท เมดโกลโบล เพื่อดำเนินธุรกิจ เวชภัณฑ์

2560

ลงทุนในแฟรนไชน์ คิวพอท มีธุรกิจทั้ง้รานอาหารและเครื่องประดับ

เปิดดำเนินการครัวกลางเพื่อผลิตสินค้าไอศครีม ที่ตั้ง ถนน เกษตร นวมินตร

เปิดร้านอาหารคิมุคัทซึ สาขาสอง ที่ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลบางกะปิ และสาขาที่สาม ที่ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

เปิดร้านอาหาร คิมุคัทซึ สาขาแรก ที่ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล สาขา พระราม 3

ลงทุนแฟรนไซน์อาหารญี่ปุ่นพรีเมี่ยม “คิมุคัทซึ” จัดตั้งบริษัท เจเอโอ คิมุคัทซึ จำกัด ดำเนินธุรกิจแฟรนไชน์ร้านอาหารญี่ปุ่น

2561

เปิดร้านไอศครีมเจลลาโต้ “ อาซาบุซาโบ” 4 สาขา ที่ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลเวิล เซ็นทรัลปิ่นเกล้า เซ็นทรัลลาดพร้าว และ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

เปิดร้านอาหาร คิมุคัทซึ สาขาที่สอง ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมาร์เก็ต

เปิดดำเนินการบริษัท เจ เอ โอ ฟูดส์ เซอร์วิส มีโรงงานเพื่อผลิตอาหารที่ สุขุมวิท 101/1

เปิดร้านอิซากายะ สาขาแรกแบรนด์ “อิจิอิ” ที่ห้างสรรพสินค้า ไอคอนสยาม

เปิดร้านไอครีมเจลาโด้ สาขาแรก แบรนด์ “อาซาบุซาโบ” สาขาแรกในประเทศไทย ที่ห้างสรรพสินค้า ไอคอนสยาม

เปิดร้านอาหาร คิมุคัทซึ สาขาที่สอง ที่ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม