รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

บริษัท เจ เอ โอ  พรอสเพอริตี้ จำกัด คว้ารางวัลอุตสาหกรรมอาหารยอดเยี่ยมในงานประกวด Thailand Top SME Awards 2019 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศ

นางสาวอนุษฐา เชาว์วิศิษฐ กรรมการ บริษัท เจ เอ โอ พรอสเพอร์ริตี้ จำกัด กล่าวถึงการรับรางวัลในครั้งนี้ว่า “เรารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล Thailand Top SME Awards ประจำปี 2019 รางวัลนี้เป็นการยืนยันและสะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์และศักยภาพของเจ เอ โอ ในการมอบบริการที่ดียิ่งขึ้นให้ลูกค้าบนแพลตฟอร์มธุรกิจของเราอย่างต่อเนื่อง” แสดงถึงศักยภาพการเติบโตของธุรกิจของเจ เอ โอ กว่า 3 ปีที่ผ่านมา รวมถึงการขยายธุรกิจในขอบข่ายของธุรกิจอื่น  ด้วยบริการแฟรนไชนส์อาหารและธุรกิจที่เกี่ยวนื่องตามความต้องการลูกค้า  ทำให้เจ เอ โอ เป็นต้นแบบมาตรฐานธุรกิจบริการอาหารให้บริการอย่างครอบคลุม         

เจ เอ โอ ได้ทำการตรวจสอบมาตรฐานในทุกขั้นตอนของการให้บริการ นอกจากนี้เรายังได้นำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นที่จะทำให้การบริการในทุกๆ ครั้งเป็นที่ประทับใจแก่ลูกค้าได้  ถึงแม้ในปัจจุบัน จะมีผู้เล่นในตลาดที่เพิ่มขึ้น เจ เอ โอ จะพัฒนาการสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและโอกาสในตลาดด้วยกลยุทธ์ดิจิตอล และการนำเสนอนวัตกรรมด้านบริการ ทำให้ซึ่งธุรกิจเติบโต ได้เปรียบด้านการแข่งขัน และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ.