เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับ เจ เอ โอ พรอสเพอร์ริตี้ จำกัด

บริษัท เจ เอ โอ พรอสเพอร์ริตี้ จำกัด (“เจเอโอ”) จัดตั้งขึ้นในปี 2557 โดยสมาชิกของกลุ่มตระกูลเชาว์วิศิษฐ มีจุดประสงค์หลักเพื่อดำเนินการลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทรดดิ้ง ธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจบริการ โดยมี บริษัท เจเอโอ แมนเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท เจพีเจ แมนเนจเมนต์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ดำเนินธุรกิจในส่วนของอสังหาริมทรัพย์

ต่อมาในปี 2560 เจเอโอ ได้เริ่มดำเนินการธุรกิจนำเข้าและส่งออกสินค้า โดยขยายขอบเขตธุรกิจจากธุรกิจเทรดดิ้ง ไปสู่ธุรกิจแฟรนไชน์ร้านอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้าและประสิทธิผลในช่องทางการกระจายสินค้า รวมถึงกระจายความเสี่ยงของกิจการ

ปัจจุบันเจเอโอ ไม่เพียงแต่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่มและบริการในประเทศไทย แต่ยังเป็นบริษัทผู้ประกอบการขนาดเล็ก SME ที่ได้รับรางวัลจากกระทรวงพานิชในปี 2561 อีกด้วย โดยแบ่งธุรกิจออกเป็น 6 สายธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจแฟรนไชน์อาหารและเครื่องดื่ม  ธุรกิจเทรดดิ้ง ธุรกิจฟู๊ดเซอร์วิส ธุรกิจบริการ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจเวชภัณฑ์.

(ข้อมูลอัพเดท ปี 2562)