โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร

พรพจน์ สกุลรัตนศักดิ์

กรรมการบริหาร บริษัทในเครือ เจ เอ โอ กรุ๊ป

อีเมลล์ : pornpot@jaopros.com
Line ID : kimkim6996

เบอร์มือถือ : (66) 63-516-5095, (66) 81-696-5359

คณะบริหารจัดการ

ภูษิต วิสุทธิธาดา

ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจร้านอาหาร บริษัท เจ เอ โอ พรอสเพอริริตี้ จำกัด, บริษัท เจ เอ โอ คิมุคัทซึ จำกัด, บริษัท เจ เอ โอ อามายะ จำกัด, บริษัท อิจิอิ จิโดริยะ จำกัด

อีเมลล์: pusit@jaopros.com
เบอร์มือถือ: +66 9 826 53531

ธีรวัฒน์ พิชากรเอกสิทธิ์ (เอก)

ผู้จัดการทั่วไปธุรกิจฟูดซ์เซอร์วิส บริษัท เจ เอ โอ ฟูดส์ เซอร์วิส จำกัด

อีเมลล์ : teerawat@jaofoodservice.com

เบอร์ติดต่อ: 02-398 6388-89

เบอร์มือถือ : 081-8013517

ศรีสกุล โรจประสิทธิพร

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัทในเครือ เจ เอ โอ กรุ๊ป

อีเมลล์ : srisakul@jaopros.com

เบอร์มือถือ : (66) 65-056-1665

มีชัย

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัทในเครือ เจ เอ โอ กรุ๊ป

อีเมลล์ : meechai@jaopros.com
เบอร์มือถือ : 063-516-5109

ณัฐนัน

ผู้จัดการแผนกการตลาด บริษัท เจ เอ โอ พรอสเพอริริตี้ จำกัด, บริษัท เจ เอ โอ คิมุคัทซึ จำกัด, บริษัท เจ เอ โอ อามายะ จำกัด

อีเมลล์: natthanan@jaopros.com

เบอร์มือถือ: +66 94 994 9164

เพชรชมพู นาคสุข

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทในเครือ เจ เอ โอ กรุ๊ป

อีเมลล์ : petchompu@jaopros.com

เบอร์มือถือ: +66 65-5397477

นายมรุต ธรรมสิทธิ์

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัทในเครือ เจ เอ โอ กรุ๊ป

อีเมลล์ : petchompu@jaopros.com

อีเมลล์ : marut@jaopros.com

เบอร์มือถือ: +66 91-7182321

อำนวย สุวรรณสกนธ์

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ / ผู้จัดการทั่วไป(เสมือน) / ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง บริษัทในเครือ เจ เอ โอ กรุ๊ป

อีเมลล์ : amnuay@jaopros.com

เบอร์มือถือ: +66 81 7078522